Tillit, tempo, transparens – og surfing på på Cuba

Irene Grastveit og Morten Pedersen

,

Mindup

Raskere innovasjoner og høyere endringstakt skaper nye koblinger mellom folk i og utenfor organisasjoner. Dette kan skape spenninger og gnisninger. Virksomheter som lykkes i en verden med store endringer og høyt tempo, har ofte etablert robuste relasjoner basert på stor tillit. Slike agile organisasjoner evner å kombinere eksterne og interne hensyn i endringsprosesser. Men hvordan gjør de det i praksis?

14:55 - 15:15
20
m
Laboratoriet
,
3. etasje

Flere foredrag