Next Generation Products: Connecting the Future with the Past

David Kusuma

VP Research and Product Innovation

,

Tupperware

David Kusuma er visepresident for research og produktinnovasjon i Tupperware Brand Corporation. De siste årene har han vært ansvarlig for å lede produktutvikling og FoU for Tupperware Brands i hele verden. Det innebærer å utvikle 150-200 nye produkter hvert år, som lanseres i mer enn 100 land. Gjennom å hoppe bukk over konvensjonelle grenser for innovasjon, ønsker han å utvikle nye teknologier og materialer som endrer hele måten vi tenker produktutvikling. David er Fellow of the Society of Plastics Engineers (SPE og ble nylig valgt inni styret til World Design Organization (WDO, tidligere ICSID).

12:30 - 13:30
60
m
Hovedrommet
,
1. etasje

Flere foredrag