Når design møter styring

Magne Frantsen

VP Management System

,

Statoil

Statoils styringssystem inneholder arbeidsprosesser og øvrig dokumentasjon som beskriver hvordan selskapets oppgaver utføres på en sikker og effektiv måte. Statoil har gjennom flere år brukt designtilnærming i arbeidet med å forbedre styringssystemet. Magne Frantsen deler sine erfaringer og peker på mulighetene som oppstår i skjæringspunktet mellom design og styring.

14:20 - 14:40
20
m
Hovedrommet
,
1. etasje

Flere foredrag