Designtenkning – det nye limet

Beth Stensen

Leder, Nye kundetjenester

,

Ruter

Ruter er ekstremt opptatt av kundeopplevelser. Høsten 2016 satte de sammen et tverrfaglig team som skulle teste hypoteser med designmetodikk. Målet var raskere læring, slik at de kunne velge retning for de viktigste utfordringene innen digitalisering og kundeopplevelse. De feilet. De lærte. De itererte. I dag bruker Ruter designtenkning som kjernemetodikk i utviklingen av digitale kundeopplevelser.

13:45 - 14:05
20
m
Boksen
,
2. etasje

Flere foredrag