Designdrevet endring handler om nye koblinger

Lillian Olsen

Grunnlegger og CEO

,

Halogen

Designtenkning er ikke et buzzord – det er et paradigme. Lillian er Halogens grunnlegger og daglige leder. Gjennom 17 år har hun skapt endring i norske virksomheter ved hjelp av designmetode.

11:35 - 11:45
10
m
Hovedrommet
,
1. etasje

Flere foredrag