Design i sikkerhetskritiske miljøer

Bojana Petkov

Designer

,

Halogen

Bojana er sivilingeniør innen industridesign og har spesialisert seg på interaksjonsdesign. Hun er en av landets ledende eksperter på utvikling av prototyper, grensesnitt og operasjonsflyt tilpasset sikkerhetskritiske systemer i blant annet forsvarssektoren, kjernekraft og olje- og gassproduksjon. På Change by Design skal hun fortelle om hvordan hun jobber med design av løsninger med høy kritikalitet - det vil si systemer der feil kan få katastrofale følger for miljø, økonomi eller menneskeliv.

14:20 - 14:40
20
m
Boksen
,
2. etasje

Flere foredrag